StartUp Training

StartUp Training

 

Cykl spotkań organizowanych przez AIP Szczecin, na których można zapoznać się z interesującymi tematami, pomocnymi dla rozwoju własnej działalności gospodarczej, w tym m.in. takie jak: Budowanie produktu, Zagadnienia prawne i księgowe dotyczące startupów, Twórcze myślenie w zarządzaniu, Business Model Canvas, 12 Attributes of a Founder.

Info: www.facebook.com/aipszczecin