Ruszył nabór w ramach programu Dom dla absolwenta!

Ruszył nabór w ramach programu Dom dla absolwenta!

Kolejne mieszkania czekają na beneficjentów.

 „Dom dla Absolwenta” to program mieszkaniowy Miasta Szczecin realizowany przy współudziale Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jest on adresowany do absolwentów wyższych uczelni i szkół ponadgimnazjalnych zatrudnionych lub mających ofertę zatrudnienia w podmiotach działających na terenie Szczecina w branżach szczególnie istotnych dla rozwoju miasta. Obecnie beneficjentami programu są: informatycy, filolodzy, ekonomiści, fizycy, biotechnolodzy, specjaliści związani z branżą morską oraz medycy.

 Zapraszamy w imieniu Szczecińskiego TBS! Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie www.domabsolwenta.szczecin.pl