Rektorzy z całego kraju na US!

Rektorzy z całego kraju na US!

W ramach uroczystych obchodów Jubileuszu XXX-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego, odbędzie się w Szczecinie ogólnopolska Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich. Obrady rektorów odbędą się na Uniwersytecie Szczecińskim w dniach 28-29 maja. Ustalenia poczynione przez rektorów największych polskich uczelni podczas pierwszego dnia obrad oraz tematy, które zostaną poruszone podczas kolejnego posiedzenia KRUP, zostaną Państwu przedstawione podczas konferencji prasowej, która odbędzie się 28 maja.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) została powołana przez Rektorów Uniwersytetów na zjeździe w Krakowie w dniu 16 lutego 1989 roku. Była to odpowiedź środowiska akademickiego na przyjęcie 18 września 1988 r. w Bolonii Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Celem Konferencji, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów, jest zacieśnienie współpracy między Uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. Idea powołania Konferencji w przededniu odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości nawiązuje do inicjatywy z okresu zrywu Solidarności, gdy rektorzy na spotkaniu w Poznaniu 5 grudnia 1981 roku powołali Konferencję Rektorów Szkół Wyższych. KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. KRUP powołał komisje zajmujące się różnymi obszarami tematycznymi: Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną w 1998 roku, Uniwersytecką Komisję Nauki w 2001 roku, Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji w 2002 roku i Uniwersytecką Komisję Finansową w 2004 roku.

Prezydium KRUP tworzą: prof. dr hab. Bronisław Marciniak - przewodniczący KRUP, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel - wiceprzewodniczący KRUP, rektor Uniwersytetu Łódzkiego; dr hab. Marcin Pałys, prof. UW, wiceprzewodniczący KRUP, rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. Marek Kręglewski, sekretarz KRUP, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Konferencja prasowa z udziałem prof. dra hab. Bronisława Marciniaka, przewodniczącego Prezydium KRUP, rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka, rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, odbędzie się w czwartek, 28 maja, o godz. 12:40 w Willi West-Ende.