Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii działa w ramach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie utworzonego 1 stycznia 2009 r. z połączenia Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej.

RCIiTT prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla firm, naukowców i absolwentów uczelni w zakresie transferu technologii, finansowania badań i rozwoju oraz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Ponadto kontaktuje i koordynuje współpracę pomiędzy sferą biznesu a nauką oraz animuje rozwój klastrów przemysłowych. Szereg naszych usług jest bezpłatnych, dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach RCIiTT działa inkubator przedsiębiorczości.

Strona www: www.innowacje.zut.edu.pl