Przystanek Sukces w Twoim zasięgu

Przystanek Sukces w Twoim zasięgu

 

Głównym celem konkursu Przystanek SUKCES w Twoim zasięgu, jest wybranie najciekawszych pomysłów biznesowych przedstawionych w biznesplanie oraz zapewnienie odpowiednich instrumentów do przekształcenia go w firmę. W ramach konkursu wyłonieni zostają zwycięzcy oraz wyróżnieni w dwóch kategoriach: Kategoria I: osoby powyżej 18 lat, studenci, absolwenci lub inne osoby chcące założyć własną firmą Kategoria II: Młodzież do 18 roku życia. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą w Szczecinie. Każdy uczestnik może przedstawić dowolną liczbę biznesplanów. Ramowy zakres biznesplanu dostępny jest na stronie internetowej konkursu, jednak nie ma obowiązku przygotowywania biznesplanu zgodnie z tym wzorem.

Info: www.przystaneksukces.pl