Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów

 

 

Program stypendialny dla studentów i doktorantów funkcjonuje od 2010 r. a jego celem jest wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących pracę dyplomową na preferowanych kierunkach kształcenia oraz doktorantów przygotowujących pracę doktorską w preferowanych dyscyplinach naukowych. Stworzony program ma zapobiegać odpływowi z terenu miasta młodych zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców. Stypendia przeznaczone są dla tych kandydatów, których efekty badań mogą być wykorzystane w praktyce przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku, przyczyniając się do poprawy ich konkurencyjności i rozwoju gospodarczego.

 

Szczegóły dotyczące programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dostępne są w BIP