Program „Dom dla Absolwenta”

Program „Dom dla Absolwenta”

Program „Dom dla Absolwenta” adresowany jest do absolwentów wyższych uczelni i szkół ponadgimnazjalnych zatrudnionych lub mających ofertę zatrudnienia w podmiotach działających na terenie Szczecina w branżach szczególnie istotnych dla rozwoju miasta. 

O co chodzi?

Zamieszkaj w Szczecinie! Trwa nabór wniosków w ramach programu „Dom dla Absolwenta”. Dopiero co zacząłeś karierę zawodową, jesteś młody, aktywny, pełen pomysłów i energii? Zostań w Szczecinie. Na starcie swojej kariery atrakcyjny mieszkaniowy program Miasta Szczecin realizowany przy udziale Szczecińskiego TBS umożliwi Ci wynajęcie na preferencyjnych warunkach komfortowego i wykończonego „pod klucz” mieszkania. Oferta kierowana jest do absolwentów najbardziej poszukiwanych kierunków uczelni wyższych, ale nie tylko. Adresatami programu są także osoby zatrudnione na terenie Szczecina w branżach uznanych przez Miasto za kluczowe dla jego rozwoju.

Proste zasady, wyraźne korzyści

W ramach programu absolwent lub osoba zatrudniona w Szczecinie otrzyma wsparcie poprzez pokrycie przez Miasto połowy wkładu własnego wymaganego do wynajęcia mieszkania z zasobów Szczecińskiego TBS. Kwota ta wynosi 30 proc. kosztów budowy wybranego lokalu. Połowę tej kwoty,15 proc. (czyli ok. 20 tys. zł!), pokryje Gmina Miasto Szczecin. Drugą część wpłaci pracodawca lub sam absolwent.

Umowy najmu Szczecińskie TBS zawrze na czas oznaczony 3 lata z możliwością przedłużenia.

Kilkadziesiąt nowoczesnych lokali w atrakcyjnej lokalizacji

Mieszkania zlokalizowane są w atrakcyjnych częściach Szczecina na osiedlach wybudowanych przez Szczecińskie TBS i przygotowane w standardzie „pod klucz”. Wnioski do programu przyjmowane są na bieżąco a liczba dostępnych lokali dostosowana będzie do liczby osób zainteresowanych udziałem w programie.

Szczegóły: domabsolwenta.szczecin.pl