Prawo na US wśród najlepszych!

Prawo na US wśród najlepszych!

Wydział Prawa i Administracji US znalazł się na dziewiątym miejscu w corocznym rankingu wydziałów prawa przeprowadzanym przez „Rzeczpospolitą”. Szczecińska uczelnia tym samym awansowała o siedem miejsc w stosunku do ubiegłego roku. O miejscu na podium decydowały wyniki uzyskane w trzech kategoriach: jakość kształcenia, potencjał naukowy i współpraca z zagranicą. W rankingu zostały sklasyfikowane dwadzieścia trzy jednostki uczelni publicznych i niepublicznych.

Wydział Prawa i Administracji US awansował również w rankingu jakości kształcenia − z miejsca piętnastego na pozycję ósmą. Imponujący sukces to przede wszystkim skok WPiA z dwunastej pozycji na trzecią w zdawalności na aplikacje. Profesor Zbigniew Kuniewicz, dziekan wydziału, w komentarzu dla „Rzeczpospolitej” podkreślił, iż na tak zdecydowaną poprawę zdawalności miał wpływ m.in. wciąż udoskonalany program studiów, który studenci mogą indywidualnie kształtować, dziekan sukces wiąże również naciskiem kładzionym na praktyczne nabywanie umiejętności przez studentów. Wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje to jeden z najważniejszych wskaźników rankingu analizowany przez „Rzeczpospolitą”.

Szczegółowe informacje dotyczące Wydziału Prawa i Administracji US dostępne są na stronie internetowej: http://wpiaus.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=366