Podsumowanie pierwszego naboru na Uniwersytecie Szczecińskim

Podsumowanie pierwszego naboru na Uniwersytecie Szczecińskim

10 sierpnia na Uniwersytecie Szczecińskim zakończył się tegoroczny, pierwszy nabór na studia. Tego samego dnia rozpoczął się również drugi nabór lubprzedłużony został pierwszy nabór - na kierunkach, na których nie został wyczerpany limit miejsc.

Największym zainteresowaniem w pierwszym naborze cieszyła się psychologia na Wydziale Humanistycznym (4 osoby na 1 miejsce), w dalszej kolejności filologia -specjalność: skandynawistyka na Wydziale Filologicznym (2,1 osoby na 1 miejsce), filologia - specjalność: filologia angielska na Wydziale Filologicznym (2 osoby na 1 miejsce) oraz genetyka i biologia eksperymentalna na Wydziale Biologii ( 2 osoby na 1 miejsce).

Ogólnie w pierwszym naborze na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie Uniwersytet Szczeciński przyjął 3043 kandydatów, na studia II stopnia 390 osób, natomiast na studia niestacjonarne 166 studentów. Łącznie uczelnia w przyjęła w pierwszym naborze 3599 osób.

Co? Jak? Kiedy?

Listę kierunków, na których został ogłoszony drugi nabór oraz listę kierunków, na których nabór został przedłużony, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.e-rekrutacja.univ.szczecin.pl.

Kandydaci na studia, na które US przedłużył nabór lub ogłosił drugi nabór, mogą do 19 sierpnia rejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji. Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają 23 sierpnia (po godz. 14:00), a 1 września (po godz. 14:00) wydziałowe komisje rekrutacyjne ogłoszą wyniki.

Ofertę kierunków na nadchodzący rok akademicki kandydaci znajdą na stronie internetowej uczelni: www.kandydaci.usz.edu.pl.

Zasady przyjmowania na studia w nadchodzącym roku akademickim oraz terminy postępowania rekrutacyjnego kandydaci znajdą na stronie natomiast na stronie www.e-rekrutacja.usz.edu.pl