„Podaruj cząstkę siebie”

„Podaruj cząstkę siebie”

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w akcji charytatywnej „Podaruj cząstkę siebie”. Już jutro, podczas wydarzenia będzie można: oddać krew, zarejestrować się w się w bazie dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych, skorzystać z bezpłatnych badań i porad czy wziąć udział w warsztatach i pokazach dotyczących zdrowia.
„Podaruj cząstkę siebie”, to akcja charytatywna, która odbywa się na Wydziale Humanistycznym US od 2015 roku. Wydarzenie powtarzane jest cyklicznie co sześć miesięcy i od początku jego trwania udało się zebrać już ponad 200 litrów krwi. „Akcja integruje całe pokolenia - chętnie uczestniczą w niej studenci wszystkich szczecińskich uczelni, dzieci, które przychodzą na przygotowane dla nich zajęcia, ich rodzice i dziadkowie”– mówi dr Lidia Marek, pomysłodawczyni i jednocześnie współorganizatorka akcji.
Krew będzie można oddać w punkcie stacjonarnym, w sali 107 przy holu głównym, który będzie przygotowany przez profesjonalny zespół medyczny z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Dodatkowo podczas akcji będzie można skorzystać z bezpłatnych pomiarów glikemii, ciśnienia tętniczego i wydolności płuc. Przeprowadzane będą wstępne badania wzroku autorefraktometrem. Nie zabraknie również warsztatów, prelekcji, konsultacji i pokazów dotyczących zdrowia i jego profilaktyki dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Akcja „Podaruj cząstkę siebie” odbędzie się w środę (27 marca), w godzinach 10:00 – 14:00, w budynku Wydziału Humanistycznego US przy ul. Krakowskiej 71-79.
Program wydarzenia: https://www.facebook.com/events/989472418107801/
Kontakt z organizatorami: dr Lidia Marek 692 443 577, Ilona Guzior 519 831 716