Peryskop w górę - Targi Peryskop w Szczecinie !

Peryskop w górę - Targi Peryskop w Szczecinie !

W trzeciej edycji targów, oprócz prezentacji oferty kreatywnych i innowacyjnych firm, przedstawimy problematykę rynku pracy i finansów przedsiębiorstw, by lepiej odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców odwiedzających imprezę.
„Peryskop pozwala wyjrzeć nieco ponad powierzchnię i dostrzec na horyzoncie niedaleki cel”
Takim celem dla Targów Peryskop jest budowanie trwałych więzi między przedsiębiorcami w regionie i zachodniopomorskimi uczelniami, ponieważ od tych relacji zależeć będzie najbliższa przyszłość gospodarki Pomorza Zachodniego.
Zbudują ją kreatywni, innowacyjni przedsiębiorcy, którzy wykorzystają dostępne wsparcie: instrumenty finansowe, kadrę naukową, zaplecze uczelni, a także pomysłowość, która drzemie w młodym pokoleniu. Okazuje się, że największym problemem przedsiębiorców stają się kadry, stąd misją Targów Peryskop jest nie tylko wsparcie i prezentacja oferty przedsiębiorstw kreatywnych i integracja biznesu ze światem nauki, ale także aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów naszych uczelni.
Wystawcy:
Przedsiębiorstwa innowacyjne i kreatywne, poszukujące klientów biznesowych,
Akademickie Biura Karier poszukujące pracodawców do współpracy przy organizacji staży i praktyk
Przedsiębiorstwa i instytucje poszukujące pracowników, stażystów i praktykantów
Instytucje wspierające finansowanie działalności przedsiębiorstwa
Goście:
Właściciele, menadżerowie i zarządzający biznesem, poszukujący kreatywnych rozwiązań, innowacyjnych projektów oraz finansowania dla nich,
Pracodawcy poszukujący pracowników,
Dyrektorzy i kierownicy instytucji publicznych,
Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu,
Kadra naukowa wszystkich uczelni wyższych na Pomorzu Zachodnim
Przedstawiciele samorządów terytorialnych
Pracodawcy z Niemiec (Meklemburgia – Pomorze Przednie)
Studenci i absolwenci wszystkich uczelni wyższych na Pomorzu Zachodnim
Ilość Wystawców: 75
Miejsce Targów: Service Inter-Lab (WZIEU US, ul.Cukrowa 12)
Ilość Zwiedzających: >3000 (wstęp wolny)
Data: 3-4 marca 2016 r.
Targom będą towarzyszyły tematyczne prezentacje, warsztaty, seminaria w sali konferencyjnej. Zapewniamy kampanię reklamową i patronat medialny.
Organizatorzy przewidzieli wiele cennych nagród dla Gości !!!
PROGRAM: http://klaster.biz/targi-przemyslow-kreatywnych-peryskop/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/klasterkreatywny/
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !