Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta”

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta”

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta”
W dniu 10 lutego 2017 r Komisja ds. wyboru najemców lokali mieszkalnych spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w ramach programu „Dom dla absolwenta” dokonała analizy złożonych do dnia 9 lutego 2017 r wniosków pod kątem ich zgodności
z Regulaminem naboru wniosków”. Komisja w drodze głosowania przyjęła, jako spełniające wymagane kryteria, wnioski następujących osób:

 

 

1. Weronika i Marcin Lubińscy
2. Sylwia Rutkiewicz i Maciej Łozowski
3. Alicja Olszańska i Norbert Sulżycki
4. Marcin Figaszewski
5. Przemysław Draszkiewicz
6. Małgorzata Kempa

Przewodniczący Komisji
Kamila Bogusławska