Nowe uprawnienia dla WNEiZ!

Nowe uprawnienia dla WNEiZ!

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US uzyskał uprawniania do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

- Osiągnięcie to jest efektem wieloletniej pracy i starań wszystkich pracowników naszego wydziału. Dzięki uzyskaniu tego uprawnienia WNEiZ jest jedynym w Szczecinie, a także na Pomorzu Zachodnim wydziałem ekonomicznym, posiadającym pełne uprawnienia do nadawania tytułów naukowych w tym obszarze nauki. Przyznanie nam uprawnień potwierdza bardzo wysoką jakość badań oraz dydaktyki prowadzonej na wydziale. Należy również podkreślić, że Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania pierwsze pełne uprawnienia akademickie z ekonomii uzyskał już w 1969 roku. Wypracowanie przez pracowników tych uprawnień dodatkowo wzmacnia naszą pozycję na rynku polskim i międzynarodowym w zakresie świadczonych usług edukacyjnych i naukowych, potwierdzając po raz kolejny, zasłużone ósme miejsce w rankingu najlepszych polskich uczelni ekonomicznych i nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię naukową A. Warto zaznaczyć, że osiągnięty nasz wspólny sukces pozwala na realizację pełnego cyklu kształcenia studentów i kadry naukowo-dydaktycznej w zakresie nauk o zarządzaniu. Tym samym w chwili obecnej na wydziale można uzyskać stopnie − zawodowe i naukowe takiej jak: licencjat, magister, doktor, doktor habilitowany w tym zakresie – wyjaśnia dziekan WNEiZ, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński.

Informacje dodatkowe o Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Rozwój naukowy i kadrowy wydziału umożliwił uzyskanie uprawnień do nadawania stopni:
- 6 lutego 1963 – uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
- 29 listopada 1969 – uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
- 25 września 2006 – uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
- 28 maja 2012 – uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

Na podstawie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzją nr 789/KAT/2013, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał kategorię naukową A.

Realizowana na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania problematyka naukowo-badawcza wchodząca w zakres nauk o zarządzaniu obejmuje następujące podstawowe zagadnienia naukowe:
- teoria organizacji i zarządzania, kultura organizacji, zachowania organizacyjne, przedsiębiorczość
- zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie innowacjami
- zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie marketingowe, zarządzanie strategiczne
- informatyka w zarządzaniu, zarządzanie projektami
- zarządzanie zasobami informatycznymi
- restrukturyzacja przedsiębiorstw, strategie rozwoju
- zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wartością przedsiębiorstw.

Pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zaliczeni do minimum kadrowego wymaganego do przyznania uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu w latach 2011-2013:
- opublikowali ok. trzystu prac naukowych
- uczestniczyli aktywnie w ok. dwustu konferencjach naukowych
- brali udział w licznych wydawnictwach i organizacjach międzynarodowych oraz krajowych
- uczestniczyli w ponad trzydziestu projektach naukowych
- zrecenzowali ponad osiemdziesiąt projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki.