Nagrody Prezydenta

Nagrody Prezydenta

Prezydent Miasta Szczecin zaprasza młodych pracowników naukowych i absolwentów szczecińskich uczelni do udziału w konkursach na najlepszą pracę naukową oraz pracę doktorską, magisterską i dyplomową ukierunkowanych na nowoczesne technologie i innowacje za 2018 rok.

Informacje na stronie http://www.szczecin.eu/nagrody_prezydenta .