Nagroda dla Prof. Ewy Komorowskiej za polsko-niemiecką współpracę

Nagroda dla Prof. Ewy Komorowskiej za polsko-niemiecką współpracę

Prof. dr hab. Ewa Komorowska (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego) oraz Prof. Dr. Dr. h.c. Harry Walter (Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie), otrzymali wspólną nagrodę za najbardziej efektywną współpracę polsko-niemiecką w dziedzinie nauki, przyznawaną corocznie w ramach festiwalu polenmARkT. Laureaci odebrali wyróżnienie podczas uroczystości, która odbyła się 19 listopada w Greifswaldzie.

Nagroda została przyznana za zespołową pracę studentów i doktorantów obu uczelni realizowaną pod naukowym kierunkiem laureatów nagrody oraz dr Agnieszki Krzanowskiej (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego). Rezultatem wspólnej polsko-niemieckiej pracy stał się "Niemiecko-polski słownik skrzydlatych słów, czyli w 80 skrzydlatych słów dookoła świata" - "Deutsch-polnisches Wörterbuch der geflügelten Worte. In 80 geflügelten Worte um die Welt” (H. Walter, E. Komorowska, A. Krzanowska i zespół, Szczecin-Greifswald 2015, ss. 192).

„Niemiecko-polski słownik skrzydlatych słów, czyli w 80 skrzydlatych słów dookoła świata” jest przedsięwzięciem leksykograficznym powstałym w ramach współpracy naukowej między Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie. Istotą realizowanego projektu polsko-niemieckiego jest włączenie młodych naukowców w realizację lingwistycznych projektów międzynarodowych. W opracowywanie haseł czynnie włączyli się studenci grup seminaryjnych oraz doktoranci, którzy wraz z profesorami są autorami słownika. Praca nad słownikiem jest pracą warsztatową, która w swoim zamierzeniu ma przygotować młodą kadrę do pracy naukowej w zakresie leksykografii.

- Tytuł „Słownika” nawiązuje do powieści Juliusza Verne’a „W 80 dni dookoła świata”, co symbolizuje międzynarodowy charakter zebranego materiału. Hasła zamieszczone w Słowniku „obiegły świat” i zakorzeniły się w wielu językach i kulturach. Niekiedy przybrały one również nowe znaczenia, dalekie od znaczenia pierwotnego, a mimo to ich semantyka jest dla wszystkich czytelna – wyjaśnia prof. dr hab. Ewa Komorowska.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji: http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Nordmagazin,sendung443...