Nabór na Akademii Morskiej

Nabór na Akademii Morskiej

Akademia Morska w Szczecinie prowadzi II nabór na studia stacjonarne.

Komisje rekrutacyjne trzech wydziałów ogłosiły dodatkowy nabór na studia stacjonarne I stopnia. Można ubiegać się o przyjęcie na studia następujących kierunków:

  • Wydział Mechaniczny: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika;
  • Wydział Nawigacyjny: Nawigacja, Transport, Geodezja i Kartografia, Informatyka;
  • Wydział Inżynieryjo-Ekonomiczny Transportu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Transport, Logistyka.

Ponadto, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym przedłużono nabór na studia stacjonarne II stopnia na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Termin składania kompletów dokumentów upływa 19 września 2015. Ogłoszenie wyników nastąpi 23 września 2015.

Więcej wiadomości: http://rekrutacja.am.szczecin.pl/aktualnosci-rekrutacja.