Miliard na Naukę

Miliard na Naukę

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w perspektywie lat 2016-2020 na dofinansowanie badań i instytucji naukowych przeznaczy ponad miliard złotych! Instytucja ta, będąc organizacją typu non profit, jest największym w kraju pozabudżetowym źródłem finansowania nauki i realizuje swoje cele poprzez wspieranie wybitnych uczonych oraz zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki, modernizację warsztatów badawczych, czy wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.

W związku z planami finansowymi Fundacji, w poniedziałek 29 lutego, na Uniwersytecie Szczecińskim odbędzie się spotkanie otwarte szczecińskiego środowiska naukowego z przedstawicielem FNP, dr. Tomaszem Perkowskim - wiceprezesem zarządu. Wizyta przedstawiciela FNP dotyczyć będzie aktualnych programów wspierających badania we wszystkich dziedzinach nauki, możliwości aplikowania w najnowszych konkursach oraz zasad przyznawania dofinansowania przez Fundację.

Fundacja była również inicjatorem uruchomienia w 2014 roku studiów polskich na Uniwersytecie w Cambridge, jednej z najlepszych i najbardziej znanych uczelni na świecie. To drugie tego typu przedsięwzięcie, po powołaniu podobnej jednostki na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Powstała w Cambridge katedra działa w ramach Wydziału Języków Nowożytnych i Średniowiecznych i kierowana przez komparatystę oraz znawcę twórczości Czesława Miłosza, dra Stanley’a Bill’a. Prawie 70 studentów w ramach zajęć uczy się języka, poznaje literaturę i sztukę oraz związane z Polską zagadnienia społeczne i polityczne. Dzięki Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz trzem pozostałym sponsorom – Fundacji Grabowskiego, Fundacji Zdanowicza i Uniwersytetowi Cambridge – finansowanie jednostki potrwa do 2018 roku.

Dr Tomasz Perkowski pracę w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej rozpoczął w grudniu 2000 roku jako dyrektor ds. rozwoju. Decyzją Rady Fundacji 1 grudnia 2001 roku objął stanowisko wiceprezesa Zarządu Fundacji. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Szczecinie, studiów podyplomowych w Central European University w Budapeszcie oraz MBA na Uniwersytecie Szczecińskim. Był stypendystą Junior Fellow Regionalnego Centrum Ekologicznego z siedzibą w Budapeszcie (1994 r.), Niemieckiej Fundacji Marshalla (1995) i Open Society Foundation (1998). W 1997 r. otrzymał medal dla młodego naukowca od Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.

Spotkanie odbędzie się 29 lutego (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Biblioteki Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego, przy al. Piastów 40b w Szczecinie, budynek nr 3 Kampusu.

Po spotkaniu, o godzinie 11.30, w sali konferencyjnej biblioteki, odbędzie się briefing prasowy z udziałem dra Tomasza Perkowskiego oraz rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka.

Serdecznie zapraszam dziennikarzy i fotoreporterów.