Kurs na informatykę

Kurs na informatykę

Dr Piotr Borkowski jest współtwórcą innowacyjnego na skalę światową systemu nawigacyjnego, który w chwili obecnej jest komercjalizowany i lada dzień ma ogromną szansę trafić na statki i jachty na całym świecie.

Dr Piotr Borkowski, pracownik naukowy Akademii Morskiej w Szczecinie, jest członkiem zespołu badawczego prof. Zbigniewa Pietrzykowskiego. Zespół ten od wielu lat prowadzi badania w zakresie informatycznych systemów wspomagających decyzje na jednostkach pływających. Jednym z głównych efektów pracy zespołu jest innowacyjny na skalę światową system, który nie tylko informuje nawigatora o bieżącej sytuacji nawigacyjnej, ale również proponuje jej rozwiązanie uwzględniając przepisy dotyczące ruchu na wodzie. System w chwili obecnej jest na etapie wdrożenia. W tym celu powstała spółka, której udziałowcem jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz naukowcy Akademii Morskiej - twórcy projektu. System o nazwie NAVDEC już cieszy się sporym zainteresowaniem zarówno armatorów, jak i indywidualnych odbiorców. Sprzedaż systemu ma się rozpocząć w 2014 roku.

Studiujcie informatykę!

Oprócz pracy nad systemem nawigacyjnym dr Borkowski znany jest z zaangażowania w stworzenie w 2010 roku na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej kierunku Informatyka.

- Studia na kierunku Informatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie są z jednej strony typowymi studiami IT, po skończeniu których absolwent może pracować w kierunku większości zawodów związanych z tą specjalnością. Jednak z drugiej strony nabywa on dodatkowych umiejętności wynikających z ubranżowienia naszej uczelni. Trudno żeby w procesie dydaktyki nie wykorzystać unikalnych symulatorów morskich, czy naszego statku szkolno-badawczego, choć głównie studia realizujemy we współpracy z firmami z branży IT. To wszystko sprzyja uzyskaniu wykształcenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy. - mówi dr Piotr Borkowski.

Dr Borkowski pozyskał z funduszy unijnych ok. 5 mln zł na rozwój nowego kierunku. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup profesjonalnego sprzętu, przeszkolenie oraz zatrudnienie nowych pracowników oraz na promocję. Informatyka na AM ma status kierunku zamawianego, dzięki czemu studenci dostają stypendium, a ponad to mają możliwość odbycia płatnych staży oraz szkoleń specjalistycznych. Akademia Morska umożliwia też studiowanie informatyki osobom niesłyszącym. To dla nich jest zatrudniony tłumacz języka migowego.

IT dla młodych

Autorskim dziełem dr. Piotra Borkowskiego jest ogólnopolski konkurs „Interaktywny produkt IT”, którego celem jest popularyzacja informatyki wśród uczniów szkół średnich. Organizowany od 2012 roku konkurs ma wsparcie dużych firm z branży IT, takich jak Microsoft, Tieto, Vobis, Unizeto Technologies, Home.pl, dzięki czemu nagrodami w konkursie jest atrakcyjny sprzęt komputerowy oraz... rejsy pełnomorskie organizowane przez Akademię Morską. Dodatkową korzyścią dla uczestników jest potencjalne zainteresowanie ze strony firm IT, które nawiązują bezpośrednią współpracę z uczestnikami konkursu.

Do pierwszej edycji zgłoszono blisko 300, a do zeszłorocznej już 400 projektów z całej Polski Pracami konkursowymi są projekty interaktywne wykonane za pomocą narzędzi IT. Są to np. strony internetowe, animacje, czy aplikacje - w kwestii formy panowała pełna dowolność.

- Nie ma w Polsce drugiego konkursu tego typu na taką skalę. W 2013 roku nasze działania patronatem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne – z dumą mówi dr Piotr Borkowski, główny pomysłodawca konkursu, organizator i członek jury.

Uczelnie znane na świecie

Piotr Borkowski związany jest z trzema szczecińskimi uczelniami i jest gorącym zwolennikiem regionu i szczecińskich szkół wyższych.

- Zachęcam naszą młodzież, żeby stąd nie wyjeżdżała. Mamy przecież dwie uczelnie znane na świecie: Pomorski Uniwersytet Medyczny i Akademię Morską – mówi dr Piotr Borkowski, który swoją karierę naukową zaczynał na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie studiował matematykę. Po uzyskaniu tytułu magistra, przeniósł się na ówczesną Politechnikę Szczecińską (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), gdzie postanowił doktoryzować się na Wydziale Informatyki.

- Mój promotor pracował jednocześnie na Akademii Morskiej i Politechnice. Stąd też mój temat pracy doktorskiej, który dotyczył stabilizacji kursu statku przy użyciu nowoczesnych narzędzi IT. Tak trafiłem do AM - wspomina.

Zdaniem dr. Piotra Borkowskiego Szczecin powinien wykorzystywać swoje niezwykle korzystne położenie geograficzne, aby przyciągać nowych studentów. Kolejnym atutem miasta jest prężnie rozwijająca się w regionie branża IT, która potrzebuje świetnie wykształconych pracowników.