Kształt Wszechświata!

Kształt Wszechświata!

Wydział Matematyczno-Fizyczny US oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego zapraszają na kolejne spotkanie otwarte, podczas którego wykład zatytułowany Kształt Wszechświata wygłosi dr Stanisław Bajtlik z Centrum Astronomii PAN im. M. Kopernika w Warszawie − laureat nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Popularyzator nauki” (2007) oraz nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki (2008).

- Przed narodzeniem nowoczesnej kosmologii − co wiązało się z powstaniem ogólnej teorii względności Einsteina i odkryciem mikrofalowego promieniowania tła, problem „kształtu Wszechświata” sprowadzał się do pytania o to: czy jest on skończony, czy nie? Dziś wiemy, że jest to problem bardziej złożony. Mówiąc o „kształcie” musimy odróżnić pytanie o geometrię czasoprzestrzeni od pytania o jej topologię. Dopiero odpowiedzi na oba te pytania ujawniają prawdziwy „kształt Wszechświata”. Czym różni się geometria od topologii? Jakimi metodami badamy jedno i drugie? Co wiemy o geometrii, a co o topologii? Czy w ogóle możliwe jest ostateczne rozstrzygnięcie problemu „kształtu Wszechświata”? Na te pytania spróbujemy wspólnie znaleźć odpowiedzi podczas czerwcowego spotkania – zachęca dr Stanisław Bajtlik.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 15 czerwca, o godzinie 17.00 w Auli Wydziału Matematyczno-Fizycznego US, przy ul. Wielkopolskiej 15.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Lokalizacja:
mapa