Konkursy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego!

Konkursy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego!

Do 31 grudnia br. trwa nabór wniosków w ramach czterech konkursów, których organizatorem jest Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Do konkursu mogą zgłaszać się naukowcy związani z socjologią oraz naukami pokrewnymi. Aktualnie trwa nabór o:

  • Nagrodę im. Floriana Znanieckiego - konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu socjologii.
  • Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego - nagroda za pracę/książkę z dziedziny socjologii. Nagroda przyznawana jest autorom, którzy w roku wydania książki nie przekroczyli 35. roku życia. Do nagrody mogą być zgłaszane prace opublikowane w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym przyznaje się nagrodę.
  • Nagrodę imienia Aleksandra Matejki - konkurs na pracę obrazującą dokonania naukowe i społeczne prof. Aleksandra Matejki.
  • Nagrodę za najlepsze tłumaczenie naukowych tekstów socjologicznych - konkurs na tłumaczenie pracy z dziedziny socjologii z języka obcego na język polski lub z języka polskiego na język obcy.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.pts.org.pl/strona/pl/16/nagrody