Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy

Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło otwarcie konkursu na polsko-niemieckie projekty badawcze w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec ogłosiło otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w obszarze zrównoważonego rozwoju. Na dofinansowanie polskich podmiotów NCBR przeznaczyło kwotę 3 mln €.

Zakres tematyczny konkursu:

  • Energy efficiency and climate protection,
  • Resource efficiency, Sustainable water management,
  • Socio-ecological research.

Termin składania wniosków upływa 30 października 2015.

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/niemcy/ii-konkurs/art,3556,otwarcie-drugiego-konkursu-w-ramach-polsko-niemieckiej-wspolpracy-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-stair-2015.html.