Komunikat o wyniku naboru do programu „Dom dla studenta”

Komunikat o wyniku naboru do programu „Dom dla studenta”

Komunikat o wyniku naboru do programu „Dom dla studenta”
W dniu 17 sierpnia 2018 r. o godz. 16.00 Szczecińskie TBS zakończyło nabór wniosków do programu „Dom dla studenta” edycja 2018 r.

Łącznie złożonych zostało 85 wniosków.
Na cele programu w ramach wolnego naboru zostały przeznaczone 33 miejsca w pokojach jedno- i dwuosobowych.
Złożone wnioski sprawdzane są teraz pod względem formalnym.  
Informacje o wynikach naboru przekazywane będą do wszystkich wnioskodawców e-mailowo, sukcesywnie w terminie do 24 sierpnia 2018 r. 
W przypadku rezygnacji osób, którym zaproponowany zostanie udział w programie, oferta kierowana będzie do następnej wg kolejności złożonego wniosku osoby. 
Umowy na rok akademicki 2018/19 zawarte zostaną ze studentami, którzy złożyli prawidłowe pod względem formalnym wnioski w kolejności wynikającej z daty wpływu wniosków.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 430 91 09.