Koło naukowe Absolwentów Top 500 Innovators

Koło naukowe Absolwentów Top 500 Innovators

Absolwenci Programu TOP 500 Innovators prowadzą koło naukowe Ordo ex Chao.

Zdaniem założycieli Studenckiego Koła Naukowego Innowatora Ordo ex Chao - Doroty Idziaszczyk oraz Leszka Chybowskiego - twarda wiedza uzyskiwana w trakcie studiów inżynierskich nie jest wystarczająca dla ukształtowania właściwych kompetencji, jakimi powinien charakterzyowa się inżynier XXI wieku, dlatego studenci będą pogłębiać wiedzę oraz rozwijać zainteresowań i umiejętności w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych w odniesieniu do szeroko pojętej eksploatacji układów Człowiek – Technika – Środowisko.

Więcej informacji na stronie Koła.