Kolejny nabór wniosków do programu PRAXIS!

Kolejny nabór wniosków do programu PRAXIS!

Fundacja na rzecz nauki Polskiej prowadzi kolejny nabór wniosków do programu PRAXIS, który umożliwia odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym lub firmie. Program adresowany jest do doktorantów, absolwentów studiów doktoranckich oraz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych.

Aplikować mogą przedstawiciele wszystkich dyscyplin naukowych. Staż w wybranej jednostce może trwać od 1 do 6 m-cy. Aktualny nabór wniosków trwa do 15 grudnia br.

Więcej informacji pod adresem: http://innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Programy_badawcze/21,1102