Kolejny konkurs w ramach POWER 2014-2020 STAŻE "Studiujesz? Praktykuj!"

Kolejny konkurs w ramach POWER 2014-2020 STAŻE "Studiujesz? Praktykuj!"

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 11 sierpnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, dotyczące wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.

Więcej informacji na stronie:
www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,3529,konkurs-na-dofinansowanie-projektow-w-programie-studiujesz-praktykuj-dotyczacych-wysokiej-jakosci-programow-stazowych-w-ramach-d.html