Kandydaci na start!

Kandydaci na start!

10 czerwca rusza rekrutacja na studia na Uniwersytecie Szczecińskim. Kandydaci od tego dnia będą mogli rejestrować się w serwisie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na stronie internetowej uczelni. Znajdą tu informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji na studia, poszczególnych etapów rekrutacji, wymaganych dokumentów, płatności, a także wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji.

Nowości na US

W ofercie US od nadchodzącego roku akademickiego (2015/2016) pojawi się kilka nowych kierunków:

Studia I stopnia:
- genetyka i biologia eksperymentalna (Wydział Biologii)
- ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego (Wydział Biologii)
- komunikacja medialna i wizerunkowa (Zamiejscowy Wydział społeczno-ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.)
- filologia, specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym (Wydział Filologiczny)
- managment instytucji publicznych i public relations (Wydział Humanistyczny)
- filologia, specjalność: iberystyka, studia hiszpańskie (Wydział Filologiczny)
- optyka okularowa (Wydział Matematyczno-Fizyczny)
- logistyka (studia inżynierskie, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)

Studia II stopnia:
- pedagogika specjalna (Wydział Humanistyczny)
- zdrowie publiczne, specjalność: trener aktywności osób starszych (Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia)

Listwa wszystkich kierunków dostępna jest na stronie internetowej:
- studia I stopnia: http://www.kandydaci.usz.edu.pl/15-16/i-stopien/kierunki/wydzialy
- studia II stopnia: http://kandydaci.usz.edu.pl/15-16/ii-stopien/kierunki/wydzialy

Łącznie w ofercie na rok 2015/16 zostanie uruchomionych 67 kierunków. Na studiach stacjonarnych na kandydatów będzie czekało 8 385 miejsc, na studiach niestacjonarnych natomiast 4 100 miejsc.

Wiele możliwości, jeden Uniwersytet!

Kandydaci na studia w nadchodzącym roku akademickim mają do wyboru studia realizowane w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na 11 wydziałach: Filologicznym, Humanistycznym, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Matematyczno-Fizycznym, Nauk o Ziemi, Biologii, Prawa i Administracji, Teologicznym, Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie Wielkopolskim.

Co? Jak? Kiedy?

Pierwszy etap naboru na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie potrwa ruszy 10 czerwca do 1 lipca, do tego czasu kandydaci mogą rejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji. Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają 3 lipca, a decyzje o przyjęciu na studia poznają 10 lipca.

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia stacjonarne II stopnia zostanie uruchomiona 10 czerwca i potrwa do 29 lipca. Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają 3 sierpnia, a decyzje o przyjęciu na studia poznają 12 sierpnia.

Natomiast elektroniczna rejestracja kandydatów na studia niestacjonarne rusza 10 lipca i potrwa do 29 lipca. Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają 3 sierpnia, a decyzje o przyjęciu na studia poznają 12 sierpnia.

Zasady przyjmowania na studia w nadchodzącym roku akademickim, terminy postępowania rekrutacyjnego, pełną ofertę kierunków na nadchodzący rok akademicki oraz szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji kandydaci znajdą w serwisie internetowym: www.kandydaci.usz.edu.pl.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji można kierować na adres: rekrutacja@univ.szczecin.pl.