Dom dla Studenta – rusza trzecia edycja

Dom dla Studenta – rusza trzecia edycja

Dom dla Studenta – rusza trzecia edycja

Trzeci rok z rzędu Szczecińskie TBS wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkaniowym studentów. Lokale Szczecińskiego TBS-u wynajmowane żakom są uzupełnieniem istniejącego systemu – stancji, akademików, mieszkań wynajmowanych od osób prywatnych. Nabór wniosków potrwa od 19 do 26 sierpnia br.

W tegorocznej odsłonie programu „Dom dla Studenta” Szczecińskie TBS ma do zaproponowania miejsca w pokojach jedno- lub dwuosobowych w mieszkaniach położonych w następujących lokalizacjach (kliknięcie na adres otwiera plan mieszkania):

1. Bohaterów Getta Warszawskiego 4

2. Bohaterów Getta Warszawskiego 6

3. Bolesława Śmiałego 12

4. Bolesława Śmiałego 13

5. Bolesława Śmiałego 15

6. Bolesława Śmiałego 34

7. Jana Karola Chodkiewicza 1

8. Wojska Polskiego 48

9. Wojska Polskiego 58

10. ks. Piotra Ściegiennego 62

 

W ramach tegorocznej edycji zawarte zostaną umowy z 28 studentami wyłonionymi w przeprowadzonym naborze.

Nabór przeprowadzony zostanie spośród osób, które w wyznaczonym terminie złożą wniosek o zakwalifikowanie do udziału w programie. Warunkiem jest stałe zamieszkiwanie poza Gminą Miasto Szczecin.

By stać się najemcą studenckiego „M” w Szczecińskim TBS należy wysłać mailem na adres biuro@stbs.pl lub złożyć w siedzibie Szczecińskiego TBS wypełniony wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego w ramach programu (do pobrania na stronie internetowej www.stbs.pl lub w siedzibie spółki przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1). Nabór wniosków potrwa od 19 do 26 sierpnia br. Decyduje kolejność wpływu maila na serwer spółki lub złożenia wniosku w siedzibie Szczecińskiego TBS.

Uwaga: osoby które złożyły wniosek drogą elektroniczną będą zobowiązane do osobistego stawienia się w siedzibie Szczecińskiego TBS w terminie uzgodnionym z pracownikiem spółki, nie dłuższym jednak niż do dnia 6 września br.

Wysokość czynszu w studenckim „M” to ok. 350 złotych na osobę (bez mediów). Jedyne warunki jakie muszą spełnić przyszli najemcy to:

· status studenta lub fakt przyjęcia na studia na terenie Szczecina;

· zamieszkiwania poza Szczecinem.

Przedmiotem umowy najmu będzie część lokalu (oznaczony pokój) z prawem do wspólnego korzystania z pozostałych pomieszczeń. Umowy zawierane będą na jeden rok z pierwszeństwem dotychczasowego najemcy do zawarcia umowy na kolejny okres.

Mieszkania przygotowane przez Spółkę są w pełni przystosowane do potrzeb studentów – pokoje wyposażone są biurka, łóżka, szafy i komody. Prócz tego, młodym lokatorom zapewniono wspólną przestrzeń w formie salonu – pokoju dziennego. Kuchnia i łazienka także są w pełni wyposażone. Koszty wyposażenia mieszkań w całości sfinansowała Gmina Miasto Szczecin.

„Dom dla Studenta” jest realizacją zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców. Złagodzi występującą w ostatnich latach tendencję odpływu ludności z centrum miasta oraz pozwoli na racjonalne wykorzystanie istniejącego potencjału lokali o dużych powierzchniach.

Kontakt dla zainteresowanych studentów: tel. 91 430 91 34, biuro@stbs.pl.