Dodatkowa rekrutacja na studia na US

Dodatkowa rekrutacja na studia na US

Uniwersytet Szczeciński od dziś prowadzi dodatkowy nabór kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017, który potrwa do 30 sierpnia.

W naborze dodatkowym należy zarejestrować się, wpłacić opłatę rekrutacyjną, wybrać kierunek w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów oraz złożyć komplet dokumentów na wybranym wydziale (wykaz miejsc i godzin składania dokumentów oraz wymagane dokumenty www.e-rekrutacja.usz.edu.pl).

Ogłoszenie wyników nastąpi 1 września po godzinie 14.00 na indywidualnych kontach kandydatów w systemie ERK.

Lista kierunków, na które prowadzona jest dodatkowa rekrutacja na studia na Uniwersytecie Szczecińskim dostępna jest na stronie internetowej : www.e-rekrutacja.univ.szczecin.pl/erk2016/dokumenty/Nab%C3%B3r%20dodatko...

Więcej informacji: www.usz.edu.pl/aktualnosci/1237-dodatkowa-rekrutacja-na-studia