Darboven Idee Grant

Darboven Idee Grant

Od 1997 r. niemiecki przedsiębiorca Albert Darboven przyznaje Darboven Idee Grant – nagrodę dla kobiet z innowacyjnymi pomysłami na biznes, które nie mają jeszcze firmy lub prowadzą działalność gospodarczą opartą na zgłoszonym pomyśle nie dłużej niż trzy lata. Podstawą oceny nadesłanych zgłoszeń jest stopień innowacyjności projektu, weryfikowany na podstawie obecnej sytuacji rynkowej. Do pozostałych czynników oceny należy: potencjalna liczba stworzonych miejsc pracy i realność wprowadzenia pomysłu w życie.
Początkowo konkurs organizowany był tylko w Niemczech, w 2006 r. konkurs pod nazwą Darboven Idee Grant został wdrożony także w Polsce. Obecnie odbywa się już siódma edycja tego niezwykłego przedsięwzięcia. Organizatorem polskiej edycji konkursu jest firma J.J. Darboven Poland sp. z o.o.
Zwyciężczyni Darboven Idee Grant 2018 otrzyma nagrodę główną w wysokości 100 000 zł.
Celem projektu jest wspieranie innowacyjności, kreatywności i ducha przedsiębiorczości polskich kobiet, promowanie ambitnych i ponadprzeciętnych projektów biznesowych, a także umacnianie dobrych stosunków polsko-niemieckich.
Uczestniczkami konkursu mogą był Polki, które planują samodzielnie stworzyć nową firmę lub które prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata.
Przedmiotem konkursu jest projekt przedsięwzięcia biznesowego opartego na innowacyjnym i niekonwencjonalnym pomyśle.
Zgłoszenie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go na adres J.J. Darboven Poland Sp. z o.o., ul. Stoczniowców 2A, 84-230 Rumia lub w wersji elektronicznej na adres: konkurs@darboven.pl, w terminie do 9 września 2018 r. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Organizatora www.darbovenideegrant.pl.
W skład Komisji Jurorów wchodzą wybitne postaci polskiego i niemieckiego życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego. Oficjalne ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagrody głównej odbędzie się w listopadzie 2018 r.