Czy mój pomysł jest realny?

Czy mój pomysł jest realny?

 

Oferta dostępna dla absolwentów oraz studentów zachodniopomorskich uczelni wyższych.

W pewnym momencie, przed założeniem firmy, często zadajemy sobie pytanie, czy pomysł, który posiadamy może być podstawą do założenia firmy. Jeśli do końca nie jesteśmy przekonani, czy ktoś nie wymyślił już czegoś podobnego, czy pomysł jest realny, czy ma szansę na wdrożenie, można spotkać się z ekspertami z RCIiiTT, którzy znają odpowiedzi na te pytania.

Podczas wstępnej rozmowy, a potem pogłębionej analizy odpowiemy na następujące pytania:

  • czy pomysł jest gotowy do wdrożenia, czy wymaga jeszcze modyfikacji?
  • czy jest nowością na rynku regionalnym, krajowym, zagranicznym?
  • czy będzie popyt na rynku na dany produkt, czy usługę?
  • czy znajdą się chętni, żeby zakupić towar lub usługę?
  • jaką lukę rynkową wykorzystać w promocji i dystrybucji?

Info: www.innowacje.zut.edu.pl