„CZAS NA STAŻ” łączy studentów i pracodawców

„CZAS NA STAŻ” łączy studentów i pracodawców

Najnowszy projekt stażowy dla studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu – to program płatnych, 3-miesięcznych stażów w firmach, mających swoje siedziby w Polsce.
W projekcie mogą wziąć udział studenci kierunków: Transport, Logistyka oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. „CZAS NA STAŻ” to łącznie 85 miejsc i 360 godzin praktyki: 120 godzin miesięcznie w trybie ustalanym indywidualnie dla każdego stażysty.

Dodatkowo w ramach projektu zapewniamy pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW w okresie odbywania stażu oraz niezbędnych badań lekarskich, a także zwrot kosztów dojazdu oraz refundację kosztów zakwaterowania dla osób dojeżdżających z odległości większej niż 50 km.

Firmy, w których studenci będą odbywać staże to, m.in., Cargotec, Netto, Raben, DGS, V4L, CSL Internationale Spedition, FOSFAN, Radiometr Sp. z o.o.
Do programu wciąż jeszcze mogą dołączyć chętni pracodawcy: czekamy do końca stycznia. Firma przystępująca do projektu musi zapewnić stażyście stanowisko pracy oraz wyznaczyć opiekuna stażu – wynagrodzenie oraz świadczenia są częścią projektu. To doskonała okazja, by przeszkolić i poznać nowego członka zespołu – uczestnicy naszych dotychczasowych programów ze stażystów często stawali się późniejszymi pracownikami firm.

„CZAS NA STAŻ” to piąty projekt stażowy realizowany w Akademii Morskiej w Szczecinie. Łącznie w dotychczasowych projektach uczestniczyło 160 studentów, zdobywając doświadczenie zarówno w Polsce, jak i za granicą. – Realizujemy kolejne programy, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak cenną wartością na rynku pracy jest doświadczenie zawodowe absolwentów – mówi dr inż. Agnieszka Deja, prorektor ds. nauczania, kierownik projektu „CZAS NA STAŻ”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Szczegóły: http://am.szczecin.pl/wydzial-wiet/3875-czas-na-staz