Akademia Młodych

Akademia Młodych

Akademia Młodych. Liderzy przyszłości to program edukacyjny adresowany do uczniów II i III klas szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych. Ideą jest zapoznanie młodzieży z podstawami współczesnych nauk ekonomicznych oraz zainteresowanie ich problematyką „economics & management”.

W planie nauki przewiduje się liczne analizy przypadków oraz spotkania z liderami biznesu, co pozwoli w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę i rozwinąć umiejętności. Ponadto ma ona na celu ułatwienie uczestnikom wyboru dalszej drogi edukacji oraz pobudzenie ich do aktywności obywatelskiej na rzecz własnego środowiska.

Strona www: www.integracja.szczecin.pl