8. Forum Naukowo-Gospodarcze CHEMIKA EXPO,

8. Forum Naukowo-Gospodarcze CHEMIKA EXPO,

23 marca 2017 roku odbędzie się 8. Forum Naukowo-Gospodarcze CHEMIKA EXPO, będące doskonałą okazją do spotkania zarówno ekspertów branży chemicznej jak i przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i instytucji okołobiznesowych.
Podczas CHEMIKI EXPO 2017, podzielonej na: część merytoryczną połączoną z panelami dyskusyjnymi, międzynarodową giełdę kooperacyjną oraz specjalistyczne warsztaty branżowe „szyte na miarę” przedsiębiorców zostaną poruszone tematy:
gospodarka cyrkularna i biogospodarka jako wyznacznik nowych gospodarczych wyzwań na najbliższe lata dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządowych; inteligentne opakowania, procesy produkcyjne oraz współpraca ze strefą B+R jako ważny element nowych działań i kierunków rozwojowych; wzmocnienie działań eksportowych oraz ekspansja na rynki zagraniczne w oparciu o realizowane projekty i programy międzynarodowe – internacjonalizacja działań; platformy współpracy branżowej jako element ukierunkowanych działań dla branży – na przykładzie platform i ich funkcjonowania w Klastrach.
Organizatorzy wydarzenia: Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” w partnerstwie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych oraz Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, a także instytucjami zagranicznymi, m.in. Związkiem Chemików z Ukrainy w Kijowie czy HUB ze Szwecji.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://zielonachemia.eu/chemika-expo/