Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

PROMOCJA KSIĄŻKI MICHAŁA SIEDZIAKO „BEZ WYBORU. GŁOSOWANIA DO SEJMU PRL (1952-1989)”

 PROMOCJA KSIĄŻKI MICHAŁA SIEDZIAKO „BEZ WYBORU. GŁOSOWANIA DO SEJMU PRL (1952-1989)”
Data:
26.01.2019, godzina. 16:30
Miejsce:

Książka stanowi wielopłaszczyznową analizę kolejnych wyborów do Sejmu PRL.

Autor, wychodząc  od charakterystyki systemów wyborczych Związku Radzieckiego i państw strefy radzieckiej dominacji w Europie, charakteryzuje zarówno ich oficjalny wymiar (przepisy prawa, propagandę, rytuały wyborcze), jak i to, co kryło się za wspomnianą fasadą: nieformalne praktyki, manipulacje i fałszerstwa, zakulisową rywalizację i działania aparatu represji. Opisuje kolejne kampanie wyborcze
w PRL, społeczną percepcję peerelowskich głosowań, różnego rodzaju formy oporu oraz działania opozycji antykomunistycznej związane z wyborami.

Michał Siedziako, „Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952–1989)”, Warszawa 2018

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989”.

 

 

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt