Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Niepodległa short- rozstrzygnięcie konkursu

Niepodległa short- rozstrzygnięcie konkursu
Data:
14.12.2018, godzina. 10:00
Miejsce:
Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości, do dialogu.
Celem konkursu było zaangażowanie uczniów do poszerzenia i ugruntowania wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę do odzyskania niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, umacnianie poczucia dumy narodowej w społeczności lokalnej, budowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za losy państwa i narodu, rozwijanie kreatywności, samodzielności, umiejętności planowania i zaangażowania we wspólne działania dla dobra ogółu.
Konkurs filmowy kierowanybył do uczniów szkół podstawowych i liceów oraz nauczycieli ze Szczecina. Zadaniem konkursowym było nakręcanie krótkiej etiudy filmowej (maksymalnie 15 minut) na temat: patriotyzmu, wolności, niepodległości. Film może być próbą odpowiedzi na pytania: czym jest dla nas wolność oraz jak dziś ją rozumiemy i odczuwamy. 

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 14 grudnia 2018 (piątek)o godzinie 10.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3.

 

 

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt