Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Tydzień Zakazanych Książek

Tydzień Zakazanych Książek
Data:
24.09.2017, godzina. 00:00
Miejsce:

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
Tydzień Zakazanych Książek

Międzynarodowy Tydzień Zakazanych Książek, to akcja, która ma zainteresować czytelników problematyką wolności słowa i uświadomić im, że w historii było bardzo wiele sytuacji, w których wolności tej brakowało. Dostęp do książek, a co za tym idzie, do informacji i wiedzy, zawsze był ograniczany - z różnych powodów, w różny sposób i przez różne czynniki. Celem akcji jest przypomnienie historycznych (z dzisiejszej perspektywy dość miałkich) przyczyn stosowania cenzury oraz zwrócenie uwagi na fakt, że proceder ten, w mniejszym lub większym stopniu, na całym świecie trwa do dziś.
Miejska Biblioteka Publiczna włącza się, jak co roku, w obchody Tygodnia Zakazanych Książek. W naszych filiach bibliotecznych zostaną przeprowadzone spotkania tematyczne oraz wyeksponowane tytuły niegdyś objęte cenzurą, przygotowane też zostaną okolicznościowe wystawki oraz plansze informacyjne.

24-30 września 2017

http://mbp.szczecin.pl/dokument,606.html

 

 

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt