Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Szczecińskie wtorki – spotkanie ósme

Szczecińskie wtorki – spotkanie ósme
Data:
20.06.2017, godzina. 18:00
Miejsce:
Filia biblioteczna nr 54, ProMedia (al. Wojska Polskiego 2)

Czym jest miejsce, w którym mieszkamy, co nas, mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego, łączy, na ile ważna jest dla nas historia miejsca (co z niej jest ważne), na ile teraźniejszość i projekty przyszłości?

Pytań o lokalną i regionalną tożsamość można by stawiać więcej. Chcemy je stawiać i szukać na nie odpowiedzi podczas „Szczecińskich wtorków”, organizowanych z inicjatywy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, do którego dołączyli Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie i „Kurier Szczeciński”. Dyskusje są poprzedzane artykułami w „Kurierze Szczecińskim”, pisanymi przez pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US.
Temat spotkania czerwcowego brzmi: „Religia - źródło jedności czy dezintegracji Pomorza Zachodniego. W 500-lecie reformacji i 30-lecie wizyty Jana Pawła II w Szczecinie”.
 

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt