Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Szkoła bez barier

wtorek, 28/04/2009
Szkoła bez barier

Szkoła Podstawowa nr 45 jest już w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.
W szkole zakończyła się budowa windy. Uroczyście uruchomił ją Kuba, uczeń klasy Vb Szkoły Podstawowej nr 45. Placówka ma szczególny charakter, gdyż znajdują się w niej oddziały integracyjne.
Dziękuję tym wszystkim, dzięki którym projekt budowy windy został zrealizowany – mówiła Elżbieta Masojć zastępca prezydenta miasta podczas oficjalnego otwarcia - Dziękuję za ich pracę i wiarę w ten projekt.

Winda umożliwia dostęp z zewnątrz na trzy kondygnacje obiektu, a w szczególności do biblioteki, sali komputerowej, świetlicy, stołówki, sal lekcyjnych i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu wyniosła ogólnie ponad 460 tys. zł. Z czego dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosło 130 tys. zł. Pozostała kwota to wkład własny miasta.

Głównym celem projektu była likwidacja barier architektonicznych i wzorcowe dostosowanie placówki edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu poszerzona została oferta edukacyjna Miasta Szczecina. Realizacja projektu i likwidacja barier architektonicznych umożliwia uczniom niepełnosprawnym, a w szczególności niepełnosprawnym ruchowo, naukę w szkole podstawowej wraz z ich sprawnymi rówieśnikami.

 

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt