mapa
Pokaż mapę

Nowe centrum sportowe dla szczecinian

Nowe centrum sportowe dla szczecinian

Kompleks sportowo- rekreacyjny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie  oddano dziś do użytku.

W ramach powstałego centrum sportu i rekreacji wybudowano boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, bieżnię prostą. Ponadto wykonano nowe oświetlenie terenu, ciągi komunikacyjne oraz nasadzenia. Zmodernizowano także plac apelowy i zainstalowano stoły do tenisa stołowego.
Inwestycja rozpoczęła się w 2008 r. i wykonana została w dwóch etapach. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 353 000 zł.
Wszystkie środki na przedmiotową inwestycję pochodziły z budżetu miasta. w ramach miejskiego programu „Budowy i Modernizacji Dzielnicowych i Osiedlowych Centrów Sportu i Rekreacji”
Według założeń programu, w godzinach pracy szkoły obiekt służył będzie uczniom ZSO nr 4, natomiast w godzinach popołudniowych udostępniany będzie mieszkańcom Szczecina.