Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

ESK 2016 dla Szczecina

piątek, 06/11/2009
ESK 2016 dla Szczecina

W poniedziałek Szczecin jedzie do Warszawy
W czwartek (5 listopada) w willi Lentza odbyła się konferencja prasowa poświęcona staraniom Szczecina o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Uczestniczyli w niej: Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury Marek Sztark i dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Agata Stankiewicz.

Najważniejsza informacja konferencji: w poniedziałek (9 listopada) w samo południe w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie odbedzie się konferencja prasowa „Europejska Stolica Kultury- Polska 2016”. Wtedy to Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oficjalnie zaprosi kandydatów do konkursu „Europejska Stolica Kultury 2016".

- Szczecin jest jednym z faworytów w wyścigu o miano ESK. Komisja konkursowa docenia miasta, które dopiero budują swoją tożsamość. Projekt ESK 2016 będzie dla nich trampoliną do nowoczesności – wyjaśnia Marek Sztark. - Poniedziałek będzie początkiem bardzo intensywnej i zaawansowanej pracy. Do czasu złożenia aplikacji zostanie nam tylko około 310 dni!

Wyścig o ESK 2016 zainicjowała w 2007 r. Anna Suchocka, animatora kultury. Szybko wokół niej zgromadziła się potężna inicjatywa społeczna (Konsorcjum Europejski Region Kultury Szczecin 2016), która doprowadziła do tego, że jesienią 2007 r. Rada Miasta Szczecina podjęła uchwałę o przystąpieniu naszego miasta do konkursu o tytuł ESK 2016.

Aplikowanie do miana ESK to długofalowy program działań oparty o konkretny harmonogram narzucony przez komisję konkursową. Pierwszy etap starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest już realizowany. To diagnoza szczecińskiej kultury. Zespół Marka Sztarka postawił sobie za cel dotarcie zarówno do odbiorców kultury, jak również wszystkich podmiotów ją współtworzących.

- Jest to chyba największa w historii miasta akcja mająca na celu zidentyfikowanie wszystkich aktywnych twórców – wyjaśnia Marek Sztark. – Interesują nas nie tylko instytucje. Dotarcie do nich nie jest problemem. Podczas diagnozy chcemy trafić także do mniej znanych artystów np. zespołów grających w garażach.

Mechanizmem służącym diagnozie jest cykl badań w ramach projektu „Obserwatorium Kultury”, realizowany przez szczecińskich naukowców oraz ekspertów. Na uwagę zasługuje także partnerski projekt badawczy biura ESK i fundacji „Prawobrzeże”. Wolontariusze konsultanci ESK, docierają do liderów środowisk, animatorów kultury oraz twórców i promują ideę ESK.

Kolejnym pomysłem na uspołecznienie procesu przygotowań są otwarte dla wszystkich spotkania, odbywające się w Willi Lentza w każdy poniedziałek. Podczas „Poniedziałków Konsultacyjnych” każdy może zgłosić swoje pomysły i je przedyskutować. Spotkania stały się swoistym forum debaty o kulturze. Przyciągają artystów i działaczy społecznych. Ich pokłosiem są miedzy innymi akcje realizowane przez partnerów ESK (przykładowo Migawka ESK, czy malowanie logo). W działania te doskonale wpisała się także akcja Jana Szewczyka „Wybory Kolorów”.

Czas na diagnozę kultury mija z końcem 2009 r. Trzy tygodnie później zostanie zaprezentowany raport, na podstawie którego powstanie strategia zmian. To właśnie ona jest jednym z kluczowych elementów, które ocenią komisje ESK.

Między 12 marca a 16 czerwca przyszłego roku będzie można składać projekty działań kulturalnych i społecznych. Muszą być one spójne z wypracowaną strategią. Aplikację Szczecina do tytułu ESK będziemy musieli złożyć 10 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra konkursu (dokładną datę poznamy w poniedziałek). Komisja weźmie również pod uwagę wszystkie załączniki, które biuro starań o tytuł ESK dołączy do wniosku. Zespół Marka Sztarka chce, by były to m.in. książka, film i esej o obywatelskich źródłach szczecińskiej kultury. Ocenę aplikacji konkursowej Szczecina przeprowadzi komisja składająca się z 13 ekspertów. Najważniejsze kryteria oceny to: europejskość, obywatelskość i innowacyjność.

- Innowacyjność rozumiana jest jako efekt, który chcemy osiągnąć dzięki ESK. Będzie to przede wszystkim zmiana w traktowaniu kultury w naszym mieście: nie jako kultury samej dla siebie, ale jako narzędzia, które zostanie zaprzężone do wywoływania zmian w mieście i rozwiązywania jego problemów – wyjaśnia dyrektor Szczecin 2016.

Dlaczego Szczecin jest faworytem?

- ESK to projekt wielkiej szansy, dedykowany miastom aspirującym do swojej nowej roli. Zdecydowanie mniejsze szanse mają miasta będące już dziś stolicami kultury, kojarzone z wielowiekową tradycją , istniejące w świadomości Polaków i Europejczyków" – tłumaczy Marek Sztark.

Praktyka ostatnich lat wskazuje na wyraźną preferencję wyboru miast (np. Essen, Pecs, Koszyce), które nie są liderami w dziedzinie kultury, a potrzebują impulsu do przemian. Konkurs ESK ma być trampoliną dla społeczności posiadających potencjał. W staraniach o tytuł mamy kilkunastu konkurentów. Dzielą się oni na dwie grupy miast: pierwsze to miasta o bogatej kulturze, które już teraz są jej stolicami (Warszawa, Wrocław, Gdańsk), a drugie to miasta, które dopiero starają się o takie miano (Lublin, Białystok).

- Z rozmów z ekspertami wynika, że większe szanse na tytuł ESK ma ta druga grupa. Szczecin się w niej znajduje. Naszym największym konkurentem jest Lublin – mówi Marek Sztark. - Do drugiego etapu starań przejdzie zaledwie kilka miast wybranych przez komisję. Decydująca będzie jakość złożonej aplikacji. Dlatego na tym chcemy się przede wszystkim teraz skupić. Gdy przejdziemy do drugiej tury... rozpoczniemy wzmożone działania m.in. promocyjne, wizerunkowe, lobbingowe.

Agata Stankiewicz, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta, zapewniła że podległy jej wydział i cały Urząd Miasta popiera starania o ESK 2016 i Marek Sztark z zespołem mogą liczyć na wszelką i nieograniczoną pomoc z jej strony.

Piotr Krzystek podkreślił, że oprócz wiary i nadziei w sukces, Szczecin podejmuje działania, które mogą nam pomóc w staraniach o tytuł.

- Jednym z nich jest tworzenie Akademii Sztuki – to już się dzieje. Poza tym inwestujemy w infrastrukturę: mamy najnowocześniejszy teatr lalek w Polsce, zaawansowany jest projekt Transformatorowni Sztuki, powstaje Muzeum Techniki. Mamy już gotową dokumentację techniczną nowej filharmonii, które będzie wizytówką Szczecina. Na dniach zostanie ogłoszony przetarg na jej budowę – zapowiada Piotr Krzystek. - Sam tytuł ESK nie jest jedynym celem. To punkt, który pomoże nam w promocji Szczecina jako miasta kultury. Chodzi nam o cele długofalowe: trwałe zmiany i rozwój. Trzeba podkreślić, że z roku na rok rośną wydatki budżetowe na kulturę. Kultura jest coraz ważniejszą częścią życia miasta.

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt