Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Zgłoś się do zespołu SBO

wtorek, 22/03/2016
Zgłoś się do zespołu SBO

W dniach 22-28 marca 2016 r. do godziny 23:59 trwać będzie nabór Mieszkańców Szczecina do prac w Zespole ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać w dniach od 22 do 28 marca 2016 r. na adres: sbo2017@um.szczecin.pl (do godziny 23:59 w dniu 28 marca 2016 r.) lub składać w wersji papierowej w sekretariacie Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Formularz zgłoszeniowy – w załączeniu.

Warunkiem zgłoszenia kandydata do składu Zespołu jest ukończenie 18 roku życia.

Nabór nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 31 marca 2016 r. o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin.

Do zadań zespołu należeć będą sprawy związane z przygotowaniem:
1) procedury zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez Mieszkańców projektów do realizacji;
2) kryteriów, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty;
3) harmonogramu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok;
4) sposobu prowadzenia kampanii informacyjno - edukacyjnej, mającej na celu promocję idei budżetu obywatelskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach Zespołu SBO 2017.

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt