Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Honorowy Ambasador 2016

poniedziałek, 14/03/2016
Honorowy Ambasador 2016

Trwa przyjmowanie zgłoszeń w ramach tegorocznej edycji honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

Do 31 maja br., potrwa przyjmowanie kandydatur osób (lub grup osób), których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą. Zgłoszone mogą być również instytucje, bądź obiekty ruchome takie jak pojazdy, statki, żaglowce, itp., których działalność i wizerunek promują Szczecin.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem członków Kapituły, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
Zgłoszenia do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” przyjmowane są na wniosku, który jest dostępny:

• na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin
• w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin (sala 62)

Wniosek można złożyć:
• w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin (sala 62)
• przesłać pocztą pod adres Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
• drogą elektroniczną na adres: boi@um.szczecin.pl

Mieszkańcy Szczecina, którzy chcieliby mieć wpływ na decyzję kto zostanie „Ambasadorem Szczecina” 2016, mogą wziąć udział w obradach Kapituły.

W tym celu przeprowadzamy konkurs „Zostań członkiem Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina” 2016.

Zgłoszenia do konkursu z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego, należy wysyłać na adres:
ambasadorszczecina@um.szczecin.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń wylosowanych zostanie trzech mieszkańców Szczecina, którzy wejdą w skład Kapituły, która wybierze dwie kandydatury nominowane do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” 2016.

 

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt