Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Nowe drogi rowerowe - przetarg

środa, 24/02/2016
Nowe drogi rowerowe - przetarg

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa i przebudowa dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Termin składania ofert upływa 7 marca br.

Inwestycja obejmuje etapy:

Etap 1        strona południowa, odcinek od ul. Kupczyka do Toru Kolarskiego.
Etap 2        strona południowa, odcinek od ul. Międzyparkowej do ul. Bolesława Prusa z pominięciem istniejącego odcinka na wysokości zajezdni Pogodno, wraz z pełną przebudową skrzyżowań z ul. Unii Lubelskiej i Wincentego Pola.
Etap 3        strona południowa, odcinek od ul. Zaleskiego do pl. Szarych Szeregów wraz z wykonaniem przejazdów i przebudowy sygnalizacji na całym obszarze skrzyżowań z ulicami: Bogumiły, Wawrzyniaka, Piotra Skargi, Królowej Korony Polskiej, Felczaka i Mickiewicza.
Etap 4        strona północna, odcinek od ul. Międzyparkowej do Bolesława Prusa.
Etap 5        strona północna, odcinek od ul. Zaleskiego do pl. Szarych Szeregów.

W ramach inwestycji zakłada się: przebudowę istniejących dróg rowerowych i pieszych; dostosowanie oraz rozbudowę sygnalizacji świetlnej; wyznaczenie śluz rowerowych, filtrujących pasów ruchu dla rowerów itp. Zakłada się również  zaprojektowanie infrastruktury parkingowej dla rowerów.

Na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przyszły wykonawca będzie mieć 240 dni od momentu podpisania umowy.

Planowany okres realizacji robót budowlanych - lata 2018-2020.

Więcej informacji: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp?soid=7EDA1B3C3637401EA6787B3...

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt