Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Darmowa pomoc prawna – pierwsze statystyki

czwartek, 11/02/2016
Darmowa pomoc prawna – pierwsze statystyki

Od początku tego roku, mieszkańcy naszego miasta mogą skorzystać z systemu bezpłatnej pomocy prawnej, w ramach której porad udzielają specjaliści – między innymi adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi. Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące pierwszego miesiąca działalności punktów Darmowej pomocy prawnej.

Na terenie Szczecina, od 4 stycznia 2016 r., funkcjonuje łącznie 16 punktów Darmowej pomocy prawnej. 10 z nich znajduje się w budynku Urzędu Miasta Szczecin, natomiast 6 zostało zlokalizowanych w filii Urzędu, znajdującej się w prawobrzeżnej części miasta. Od pierwszego dnia ich działalności, specjaliści udzielili mieszkańcom naszego miasta łącznie 413 porad prawnych.

Najwięcej problemów, z którymi zwracali się mieszkańcy do specjalistów, dotyczyła spraw z zakresu prawa cywilnego (z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego). 32,5 % wszystkich zapytań dotyczyło właśnie tej dziedziny prawa. Mieszkańcy Szczecina, chętnie korzystali również z porad dotyczących prawa spadkowego (12,3 % wszystkich zapytań). Trzecią dziedziną pod względem „popularności” okazało się prawo rzeczowe.8,8 %  osób, które skorzystało z porad specjalistów, prosiło o poradę właśnie z tej dziedziny prawa.

Poniżej przedstawiamy więcej statystyk:

Dziedzina prawa,
z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej

prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów

4,3%

sprawa dotycząca rozwodu, separacji lub podziału majątku wspólnego małżonków

3,9%

sprawa dotycząca alimentów

6,5%

sprawa z zakresu prawa pracy

2,8%

sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej

0,2%

sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego

32,5%

sprawa z zakresu prawa rzeczowego

8,8%

sprawa z zakresu prawa spadkowego

12,3%

sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej

7,5%

sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego

4,5%

sprawa z zakresu prawa karnego

8,4%

sprawa z zakresu prawa podatkowego

0,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

Utworzenie przez Miasto Szczecin Punktów Darmowej pomocy prawnej, to realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Z porad specjalistów udzielanych w ramach Darmowej Pomocy Prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • osobom, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osobom, które ukończyły 65. lat,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Osoby uprawnione do skorzystania z darmowej pomocy prawnej, mogą uzyskać informacje między innymi z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Ponadto, specjaliści udzielają również porad z zakresu przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej (z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia).

Darmowa pomoc prawna między innymi polega na: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym oraz sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Szczegóły dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym informacje o warunkach jej uzyskania, znajdują się na stronie:

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_131015.asp.

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt