Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Pogotowie interwencyjne dla zwierząt

środa, 10/02/2016
Pogotowie interwencyjne dla zwierząt

Na stronach urzędu miasta zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na usługi związane z pogotowiem interwencyjnym dla dzikich zwierząt.

Ogłoszenie opublikowane zostało 9 lutego br. a potencjalni wykonawcy mają 14 dni na złożenie oferty. Zamówienie podzielone zostało na cztery części. Przy czym wykonawca może złożyć swoją ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

Część 1 - Zadanie I polega na prowadzeniu całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt chronionych,
Część 2 – Zadanie II polega na prowadzeniu całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych,
Część 3 – Zadanie III polega na wykonywaniu odłowów redukcyjnych dzików oraz odłowów innych zwierząt łownych,
Część 4 - Zadanie IV polega na zbiórce poza pasem drogowym padłych zwierząt dzikich i ich transport do utylizacji.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ofertę należy złożyć  do 23 lutego  br. do godz. 10.30. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia  o godz. 11.00  w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397.

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy ( nie wcześniej niż od 1 marca) do końca 2016 roku.  

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat zamówienia na stronie BIP urzędu miasta:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp?soid=944368C283B948BCAB69529...

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt