Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Szczecin chce utworzenia związku metropolitalnego

poniedziałek, 11/01/2016
Szczecin chce utworzenia związku metropolitalnego

Szczecin wspólnie ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podjął działania zmierzające do utworzenia związku metropolitalnego.

Od dwóch miesięcy trwają intensywne prace zmierzające do powołania związku metropolitalnego. Wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  opracowywany jest szczegółowy harmonogram działań, które pozwolą określić możliwości powołania takiego związku.

Pierwsze kroki w tym kierunku zostały już powzięte. Propozycja utworzenia związku została przedstawiona członkom SOM-u, rozpoczęły się także konsultacje samorządowe z Policami, Goleniowem oraz Stargardem. Dodatkowo Szczecin wspólnie z SOM-em czyni starania mające na celu wypracowanie wspólnego dialogu w kwestii przygotowania analiz i materiałów badawczych koniecznych do złożenia wniosku o powołanie związku. Wnioski będzie można jednak składać dopiero, kiedy przygotowane zostaną procedury formalne na szczeblu rządowym.

W niedalekiej przyszłości planowane są również konsultacje z mieszkańcami, które w przejrzystej formie przedstawią główne założenia dot. powołania związku oraz korzyści jakie z tego tytułu płyną.

Utworzenie związku to okazja do stworzenia silnego ośrodka metropolitalnego na Pomorzu Zachodnim, gwarantującego trwały i zrównoważony rozwój całego regionu, zwiększenie jego międzynarodowej roli oraz poprawę jakości życia wszystkich jego mieszkańców.

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt