Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii otwarte

czwartek, 24/10/2013
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii otwarte

W czwartek 24 października, odbyła się uroczystość otwarcia obiektu Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Obiekt mieszczący się przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie będzie służył pomocą, różnym przedsiębiorcom we wdrażaniu innowacji.

W zmodernizowanym obiekcie RCIiTT zostaną ulokowane instytucje zajmujące się przede wszystkim budowaniem współpracy pomiędzy sferą nauki i przemysłu, a co za tym idzie transferem i komercjalizacją technologii, ochroną własności intelektualnej oraz promocją przedsiębiorczości.

Centrum umożliwi stawianie pierwszych kroków w karierze zawodowej młodym przedsiębiorcom. Jest ono otwarte dla wszystkich w regionie, którzy szukają wskazówek jak zacząć własny biznes. Tę pomoc na pewno otrzymają – powiedział w czasie uroczystości Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki - JM Rektor ZUT – Chciałbym złożyć serdecznie podziękowania wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt. Życzyłbym sobie i tym, którzy pomogli stworzyć to centrum żeby stało się ono ważną placówką na mapie Szczecina i całego regionu - dodał Włodzimierz Kiernożycki

Nowa siedziba to przede wszystkim:

-kompleksowa obsługa innowacyjnych przedsiębiorstw,
-naukowe zaplecze doradcze,
-szeroka gama usług proinnowacyjnych,
-ponad 1000m2 dla inkubacji młodych pomysłów,
-specjalistyczne laboratoria,
-2 sale konferencyjne.

W wybudowanych salach szkoleniowo-konferencyjnych organizowane będą szkolenia e-learningowe dla Wydziałów ZUT oraz dla przedsiębiorców w zakresie m.in. informatyki, architektury, technologii i inżynierii chemicznej. Ponad 1000m2 pomieszczeń zostanie przygotowana do lokowania się tam przedsiębiorstw powstających w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości jak i powsta jących przy Uczelni innowacyjnych przedsiębiorstw typu spin-off i start-up. Preinkubowane firmy będą miały doskonałe warunki do rozwoju i przejścia w kolejną fazę inkubacji. Zbudowana zostanie również infrastruktura dla posadowienia specjalistycznych laboratoriów realizujących badania na zamówienia przemysłu. Rozwój RCIiTT, jako jednostki regionalnej, w dużej mierze pozwoli na koordynację i rozwój innowacyjnych przedsięwzięć oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Cieszę się z realizowania tych projektów, które wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom. Ta inwestycja będzie nie tylko wspierać lokalnych innowacyjnych przedsiębiorców, ale zwiększyć również atrakcyjność Szczecina dla zagranicznych firm. Wsparcie, które możemy podać młodym przedsiębiorcom to jest czego nam niesamowicie potrzeba, bo budowanie potencjału firm lokalnych, które są tutaj zakorzenione to jest największa wartość – powiedział prezydent Piotr Krzystek – Wierzę że realizacja tego projektu pokaże, że będzie on miał swój dalszy ciąg przez najbliższe lata, umożliwiając tworzenie nowoczesnych miejsc pracy, budujący kapitał Szczecina jako miejsca, gdzie rzeczy ważne dzieją się przez cały czas.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) jako jednostka działająca przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, wspiera współpracę środowiska naukowego i biznesu działając w trzech komplementarnych obszarach z zakresu badań naukowych, transferu technologii i przedsiębiorczości akademickiej.

Obszar działań RCIiTT opiera się na:

1) informowaniu, doradztwie i szkoleniach w zakresie możliwości i procedur transferu technologii oraz tworzenia i wdrażania innowacji;

2) obsłudze organizacyjnej i formalno-prawnej sprzedaży i innych form udostępniania praw własności intelektualnej,     wyników prac naukowo-badawczych, umów wdrożeniowych, licencyjnych i udostępniania know-how w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym;

3) informowaniu i doradztwie odnośnie możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego badań naukowych, transferu technologii i wdrożeń (fundusze krajowe, europejskie i inne źródła finansowania, Krajowy System Innowacji);

4) animowaniu klastrów, koordynacji sieci współpracy oraz wymianie informacji między instytucjami naukowymi a przedsiębiorstwami w zakresie innowacji i transferu technologii.

Budynek, w którym znajduje się RCIiTT, należał kiedyś do zakładów odzieżowych „Dana”. W 2006 roku, Skarb Państwa przekazał niszczejący budynek Politechnice Szczecińskiej. Uczelnia przekształcona w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, w 2010 roku rozpoczęła prace modernizacyjne obiektu.

Całkowita wartość projektu to 22.995.919,20 zł, z czego 16.045.033,81 zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt