Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Profilaktyka alkoholowa – Szczecin wyróżniony

piątek, 12/03/2010
Profilaktyka alkoholowa – Szczecin wyróżniony

Gmina Szczecin została wyróżniona przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkohololowych w Warszawie za wkład w realizację kampanii "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne".

PARPA wyróżniła Szczecin za podejmowanie licznych i nietuzinkowych działań w ramach kampanii. Podsumowanie akcji odbędzie się 30 marca.

Szczecin przystąpił do programu wiosną 2009. Ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjnej pt. „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” prowadzona była z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w Warszawie.

W okresie czerwiec – sierpień 2009 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej przeszkolił lokalnych realizatorów kampanii – instytucje i organizacje pozarządowe oraz ustalił z nimi zadania do wykonania. Zakupił w PARPA dodatkowe pakiety kampanijnych materiałów oświatowych, które następnie przekazał nieodpłatnie podmiotom włączonym w prowadzenie kampanii w celu ich dystrybucji bezpośrednim odbiorcom.

W ramach kampanii Gmina Szczecin otrzymała patronat i zawarła umowę z lokalną rozgłośnia radiową i ośrodkiem telewizyjnym na emisję materiałów informacyjnych związanych z tematem programu. Kampania w mediach została przeprowadzona w ostatnim kwartale 2009 roku. W ciągu 4 miesięcy wyemitowano 216 spotów kampanijnych. pod-stronę internetową kampanii. W ramach działań kampanijnych informacja o konieczności monitorowania własnego picia dotarła do tysięcy dorosłych mieszkańców miasta.

Specjalne przesłanie treści profilaktycznych było również skierowane do szczecińskiej młodzieży. Z myślą o tej grupie docelowej powstała strona internetowa www.niebotak.pl, której przekaz podkreślał, że najbezpieczniejsze i najkorzystniejsze dla młodego, rozwijającego się człowieka jest zachowanie abstynencji.

Informując o konsekwencjach nadużywania alkoholu promowaliśmy ofertę pomocową lokalnych placówek świadczących pomoc osobom pijącym ryzykownie i szkodliwie oraz ich rodzinom. Informowaliśmy gdzie i u kogo można uzyskać fachową pomoc i jakiego typu.

Realizacja kampanii profilaktyczno-edukacyjnej była jednym z zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok, zadania finansowanego za pośrednictwem funduszu alkoholowego Gminy Szczecin.

Ogólna informacja o kampanii

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w Warszawie szacowała w 2009 roku, że w Polsce liczba osób pijących ryzykownie i szkodliwie kształtuje się na poziomie ok. 4 mln i jest czterokrotnie większą grupą niż populacja osób uzależnionych, których liczebność PARPA określała na ok. 863 tys. „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” to ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna, adresowana do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych, w tym do osób którym wydaje się, że piją niewiele. Jej celem było ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych związanych z konsumpcją alkoholu. W działania kampanijne na terenie kraju włączyło się blisko 1 400 samorządów. Dla potrzeb kampanii PARPA przygotowała: spoty telewizyjne i radiowe, plakaty, ulotki edukacyjne, książki i broszury oraz uruchomiła stronę internetową www.wyhamujwpore.pl

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt