Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Priorytety ESK 2016

czwartek, 04/03/2010
Priorytety ESK 2016

Instytucja SZCZECIN 2016 przedstawiła  priorytety strategicznie aplikacji Szczecina w ramach starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Dyrektorzy SZCZECIN 2016 - Marek Sztark i jego zastępca  Dana Jesswein  omawiając historię przedsięwzięcia przypomnieli, że ów projekt zrodził się z oddolnej, obywatelskiej inicjatywy, którego matką chrzestną jest Anna Suchocka, znana szczecińska animatorka kultury. Podkreślali, że prace nad aplikacją idą zgodnie z planem,od jesieni ubiegłego roku, kiedy przygotowano strategię i kalendarium działań, zespół SZCZECIN 2016 przeprowadził głęboką, trudną i rzetelną analizę stanu kultury szczecińskiej .

Priorytety
Marek Sztark  prezentując sześć priorytetów podkreślił, iż jest to lista propozycji do debaty. A oto priorytety:
"Szczecin: redefinicja" - Szczecin potrzebuje świeżego, odważnego zdefiniowania, a Europa potrzebuje świeżego, odważnego Szczecina.
"Zszywanie Europy" -  transgraniczna rola Szczecina jako kulturalne spoiwo Europy.
"Migracje kultur"  - wielokulturowość Szczecina
"Przepływy, fale, prądy „ -  Czy coś wyróżnia miasta nad wodami? Jak wykorzystują one swoje położenie? 
"Kultura podziemna - kultura podniebna" - przełamywanie barier pomiędzy biegunem undeground a biegunem kultury ambitnej
"Co to? Polska"  - Zadaniem Szczecina jest pokazać Europie Polskę; jakie zjawiska i postacie z naszego kraju będą dla Europy interesujące?

Dzięki projektowi Szczecin ESK 2016  nasze miasto  ma szansę znaleźć swoją tożsamość, swoje miejsce w Polsce i Europie – podkreślił podczas spotkania prezydent Piotr Krzystek. Wielkim atutem tego przedsięwzięcia jest jego mocno zakorzeniony społeczny aspekt. Akceptacja tego przedsięwzięcia w mieście jest bardzo duża. Dla Szczecina istotnym elementem działań jest transgraniczność, ponieważ jeżeli się dobrze zdefiniuje i wykorzysta,  można dzięki temu osiągnąć sukces. Dobry pomysł i dobry kierunek - tak prezydent Szczecina podsumował dotychczasową pracę SZCZECIN 2016, jak i zaprezentowane priorytety.

Akceptację dla szczecińskiego projektu wyrazili również przedstawiciele przygranicznych miast niemieckich: Schwedt, Greifswald, Berlin. Podkreślali wielką rolę Szczecina w transgranicznym regionie; zaznaczając, że ubieganie się Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 przysporzy wiele dobrego całemu regionowi. Według niemieckich gości otwarcie granic kilka lat temu otworzyło nową jakość w polsko-niemieckich projektach dotyczących kultury.

Spotkanie miało na celu zaproszenie reprezentantów różnych środowisk do debaty publicznej na temat priorytetów strategicznych aplikacji "Szczecin ESK 2016". Konsultacje społeczne będą kolejnym etapem starań Szczecina o tytuł ESK 2016. Rozpoczną się 5 marca  i potrwają do końca miesiąca.  Swoje uwagi można przesyłać drogą elektroniczną (sekretariat@szczecin2016.pl) lub drogą listową (SZCZECIN 2016 Samorządowa Instytucja Kultury al. Wojska Polskiego 84 70-482 Szczecin ). Można się nimi dzielić także podczas poniedziałków konsultacyjnych w siedzibie Szczecin 2016 (godzina 12.00 lub 17.00).

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt