Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

MEWA

Dbamy o powietrze. Dbamy o nasze zdrowie. Finansowany przez Miasto Szczecin program MEWA zastępuje  realizowany dotychczas z budżetu krajowego program Kawka.  W ramach tego działania dofinansujemy mieszkańcom wymianę pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła. W ten sposób wypowiadamy wojnę smogowi.

To, jakim powietrzem oddychamy ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. W naszym mieście jakość powietrza pozostaje na stałym poziomie, jednak w ostatnich latach zwracamy na nią coraz większą uwagę. Dlatego działania Miasta Szczecin nakierowane są między innymi na udoskonalanie systemu transportu zbiorowego i promowanie ekologicznych rozwiązań, takich jak hybrydowe i elektryczne autobusy czy rower miejski. To jednak tylko pewien wycinek i jest on niewystarczający.

Bardzo istotnym źródłem zanieczyszczeń w powietrzu, w tym groźnych pyłów lotnych PM 10, PM 2,5 i dwutlenku węgla, są bowiem paleniska na paliwo stałe, czyli tradycyjne piece. Piece, którymi wciąż ogrzewa swoje domy i mieszkania wielu szczecinian. Ich likwidacja w znacznym stopniu wpływa na ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

W tym celu powstał program MEWA, który zakłada dofinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin wymiany źródeł ciepła. Chodzi o trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym (piece) i jego zamianę na systemy bardziej ekologiczne. W grę wchodzi podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne lub odnawialne źródło energii. Programem mogą zostać objęte również termomodernizacje budynków wielorodzinnych, towarzyszące wymianie instalacji grzewczej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno indywidualni właściciele mieszkań i domów w zabudowie jednorodzinnej, jak i całe wspólnoty mieszkaniowe. Program jest skierowany także do gminnych jednostek publicznych, firm i osób prawnych. Żeby z niego skorzystać, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Te będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie wkładu własnego na wykonanie zadania.

Procedurę przyznawania dotacji zakończy podpisanie porozumienia, w którym określony będzie rodzaj inwestycji, jej zakres, warunki realizacji, termin wykonania oraz rozliczenia i oczywiście wysokość otrzymanej dotacji. A ta może wynieść aż 55 proc. całkowitych nakładów. Dofinansowanie obejmie również inwestycje zrealizowane przed datą zawarcia porozumienia, od 1 stycznia 2015 r.

Z dotacji będzie można pokryć m.in. koszt prac związanych z demontażem palenisk węglowych, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym opinii i projektów, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie nie obejmuje „ruchomych” urządzeń grzewczych. Muszą one również być fabrycznie nowe. Wnioskujący nie mogą też korzystać z innego dofinansowania na ten sam cel.

Miejsce i termin składania wniosków oraz ich wzory, a także wszystkie szczegóły dotyczące programu MEWA będą dostępne wkrótce.

W załączeniu projekt uchwały w sprawie programu MEWA, który jako kontynuacja projektu KAWKA został skierowany do Rady Miasta Szczecin. Planowane przyjęcie na kwietniowej sesji RM.

Swoje opinie i uwagi możecie Państwo przesłać za pomocą formularza:

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt